Stanisław Witowski Iskrzyniak

malarz ur. 2 lipca 1909 r w Iskrzyni pow. Krosno n/Wisłokiem , syn nauczyciela Szkoły Ludowej Wincentego i Anieli.

Szkołę podstawową i Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika ukończył w Krośnie.

Jego nauczycielami rysunków w szkole średniej byli Antoni Bartkowski (artysta malarz ze Lwowa , zm. w 1947 r. w Krakowie)  oraz Bronisław Probulski (zginął w Oświęcimiu w 1940 r).

Malował  od  wczesnej  młodości , Obraz  "Św. Teresy" w Kościele Farnym w Krośnie wykonał w 1925 r.

Studiował na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, rozpoczął w 1928 r. w pracowni Władysława Jarockiego -

następnie malarstwo u prof. Ignacego Pieńkowskiego i Stanisława Kamockiego a także grafikę u prof. Jana Wojnarskiego uzyskując absolutorium z malarstwa i grafiki.

W początkach ruchu brał czynny udział w spotkaniach grupy "Szczep Rogate Serce".

W 1937 r. uzyskał dyplom nauczyciela rysunków i w tymże roku zaczął nauczać w Gimnazjum  Kupieckim w Jaśle.

Później pracował w Technikum Tkackim w Krośnie.

Malował w tym czasie duże wymiarowo portrety namalował między innymi Marię z Surynów Strzelbicką i malarza

Bronisława Probulskiego.

Zorganizował indywidualną wystawę w r 1938 w Krośnie.

W 1943 r. poślubił Marię Runicką , utalentowaną pianistkę i osiedlił się na stałe w Jaśle .

W mieście tym stracił w czasie okupacji wiele obrazów. Przeszedł trudy wysiedlenia miasta Jasła .

Najstarsza córka Maria urodziła sie podczas wysiedlenia w 1944 r w Binarowej koło Biecza.

Po wyzwoleniu wykonał szereg fotografii dokumentacyjnych ze zniszczonego Jasła.

Po powrocie z wysiedlenia w latach 1945-47 mieszkał w Krośnie , gdzie też mieszkała jego rodzina.

Od 1945 r. należał do Związku Artystów Plastyków w Krośnie o/Rzeszów.

 W 1946 r. urządził następną , indywidualną wystawę , później brał udział w wystawach zbiorowych na terenie Krosna ,

Rzeszowa i Łańcuta.

W latach 1946-47 pracował jako nauczyciel w Miejskiej Szkole Malarskiej w Krośnie.

Od 1945 r. na zlecenie Instytutu Naftowego w Krośnie namalował szereg pejzaży terenów naftowych z okolic Krosna.

W 1946 r. namalował portret dr med. Stanisława Kadyego.

W roku 1948 zamieszkał w Jaśle , jako lokator w kamienicy przy ul. Rynek 23.

W tym mieszkaniu przyszły na świat córka Jolanta w 1950 r. i syn Rafał w 1952 r.

W latach 1947-49 artysta zajmował się fotografiką , zdał  egzamin mistrzowski  z  fotografii i otworzył  zakład

fotograficzny.

Po likwidacji zakładu fotograficznego rozpoczął wieloletnie dojeżdżanie do Rzeszowa , gdzie podjął pracę nauczycielską w

Państwowym Ognisku Kultury Plastycznej .

Podjął równocześnie pracę grafika , fotoreportera i wreszcie kierownika działu kulturalnego redakcji "Nowiny Rzeszowskie".

Pierwszy nagłówek tytułowy gazety Nowiny  Rzeszowskie" był  właśnie jego autorstwa.

Uczestniczył we wszystkich wystawach malarskich Związku Artystów Plastyków o/Rzeszów, od 1947 r. z przydomkiem

"Iskrzyniak" .

Jako redaktor zajmował się organizowaniem i popieraniem życia artystycznego na terenie Rzeszowa i województwa.

Między innymi po zorganizowaniu przez niego wystawy malarstwa i scenografii w 1955 r. tworzy się "Grupa XIV Rzeszów " O/ZPAP.

Po nadwerężeniu zdrowia zrezygnował z pracy w redakcji i w roku 1960 powrócił do szkolnictwa.

Chociaż w trudnych warunkach maluje kilka obrazów: rodzinne , kwiaty , pejzaże a  także portrety kilku znanych jasielskich

adwokatów.

W latach 1963-83 współpracował jako fotografik i grafik z FOTO-PAM PTTK w Jaśle.

W roku 1993 przeprowadził się do odzyskanego domu żony w Jaśle przy ulicy  Rynek 14.

Mając 85 lat posiada nareszcie własną pracownię , w której znajduje się wiele płócien i przygotowanych do malowania

obrazów.

Jego obrazy , w których zachowane zostają realia , mówią o tych realiach wyłącznie poprzez pryzmat poczucia koloru i jego

roli w kształtowaniu obrazu. Szczególnie w pracach przedstawiających kwiaty jest wyraźnie odczuwalny ciepły ,

zmysłowy stosunek artysty do tych kruchych elementów otaczającego świata.

W ostatnich latach namalował kilka obrazów o treści religijnej.

 

Wystawy:

 

Pierwszą indywidualną wystawę urządził w Krośnie w 1938 r. w lokalu Kasyna (dziś NBP). Obejmowała ona 50 prac - portretów i pejzaży wykonanych w okresie studiów  i tuż po ich ukończeniu .

W 1946 r. urządził następną indywidualną wystawę w auli Liceum w Krośnie , gdzie uczył rysunków i zajęć praktycznych.

Później uczestniczył w dwóch wystawach zbiorowych : w Krośnie , w salach Technikum Tkackiego (była to wystawa ZPAP) , oraz w  wystawie w salach szkoły przy ul.Krakowskiej , dom  P.Adamikowej , Białobrzegi  (wystawiał  wówczas wspólnie ze  Zdzisławem Tróskolaskim ) , jak również w 1945 r. w wystawach  Związku Plastyków w Rzeszowie.

Na terenie Rzeszowa Pan Stanisław  uczestniczył we wszystkich  wystawach malarskich Związku Artystów Plastyków  O/Rzeszów. Wystawiał też w Łańcucie.

W styczniu 1994 r. brał udział w wystawie zbiorowej jasielskich  plastyków "Jasielskie spotkania" w Muzeum Regionalnym w Jaśle, w kwietniu i maju 1995 r. w wystawie "Malarstwo Jaślan" zorganizowanej przez Muzeum Regionalne w Jaśle,

W czerwcu 1995 r. Muzeum Regionalne w Jaśle zorganizowało samodzielną wystawę obrazów Stanisława Witowskiego-Iskrzyniaka.

 

 

opracowała  Anna Wilczyńska-Nowak.

Współpraca Stanisław Witowski.

Zapis komputerowy Rafał Witowski.