Jasło - Historia Ratusza


Pierzeja wschodnia Rynku z Ratuszem, Kościołem i kamienicą Nr 14 ok. 1900 r

Ratusz w latach 1930 r.

Ratusz w 1939r

Ratusz w 1944 r , przebudowany przez niemieckiego okupanta

Ratusz podczas okupacji niemieckiej

Ruiny Ratusza w r. 1945

Ruiny ratusza w 1945 r.

Ruiny Ratusza i Kościoła Farnego w 1945 r.

Ruiny Ratusza i Kościoła Farnego w 1945 r.

Gmach Miejskiej Rady Narodowej ukończony w r. 1961

Gmach Miejskiej Rady Narodowej wybudowany w r. 1960

Budynek MRN po przebudowie w 1994 r.

Nowy Ratusz po rozbudowie gmachu MRN w 1994 r.

Powrót Ratusza.
Gdy Burmistrz głową rusza,
odżyło wspomnienie ratusza.
Znów ratusz góruje nad Rynkiem,
Tak długo był szarym budynkiem.
Znów zegar godziny wydzwania,
Całemu Jasłu się kłania.
Mierzcie czas Obywatele,
Bo nie ma go nazbyt wiele.

Wiersz mój własny z 1994 r.

 


Piosenka o Jaśle Moja kamienica -Dom.htm
Zdjęcia z różnych źródeł Antos - film o wysiedleniu Jasła
Powrót do strony głównej

infowit@pro.onet.pl


Poprzednia <=           Następna =>