Nad grobem Ciotki
Niech się Bóg postara,
by Ciotka Barbara
znalazła się w niebie,
zaraz po pogrzebie.