Excel pomaga w nauce.
Przy pomocy Excela można tworzyć ciekawe pomoce naukowe.
Skoroszyt Fizyka przedstawia przybliżenie obliczania drogi w ruchu jednostajnie przyśpieszonym.
Skoroszyt Informatyka przedstawia potęgi liczby 2 , które mają zastosowanie w jednostkach pamięci komputerowej.

Pliki można ściągnąć tu.Fizyka.zip i tu Informatyka.zip.