Moja sieć lokalna

W dniu 1 października 2005 r. udało mi się utworzyć sieć z serwerem pod systemem Linux i klientem pod systemem Windows 98.
Komputer klient uzyskał od serwera dostęp do Internetu. 
Korzystałem z pomocy czasopisma komputerowego Komputer Świat Ekspert nr 3/2003- patrz artykuł Zakładamy LAN str 34.
Na nowym komputerze mam inną dystrybucję Linuxa Suse 9.1 Personal.
Musiałem ją uzupełnić system o program serwera Samba. Plik instalacyjny samba-3.0.2a-51.i586.rpm  ściągnąlem z serwerów lustrzanych (Mirrorów). 
Były drobne różnice w porównaniu z dystrybucją Aurox używaną przez autora artykułu.
Ustawienia sieci zmieniałem przy pomocy programu konfiguracyjnego YAST.
Zmiany wprowadziłem w zakładce Karta sieciowa. Wprowadziłem : adres IP bramy (gateway) - 192.168.0.1, maskę sieciową 255.255.255.0,
a adres hosta w sieci 192.168.0.1.
Do połączenia komputerów użyłem kabla sieciowego podwójnie skrosowanego zakupionego w sklepie http://www.optimex.pl 
Opis tego kabla umieściłem w serwisie http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=RJ-45&action=edit&section=2..
Najpierw utworzyłem sieć dla dwóch komputerów z systemami Windows 98. 
Nowy-i główny komputer uruchomiłem z dysku secondary master , na którym jest zainstalowany system Windows 98. 
Stary komputer uruchomiłem z dysku primary slave, na którym tez jest zainstalowany Windows 98.
Przez udostępnienie kilku wybranych katalogów na obydwu dyskach uzyskałem dostęp do tych zasobów z innego komputera. 
Udostępniłem też drukarki zainstalowane na głównym komputerze i  z drugiego komputera wykonałem wydruki na drukarce sieciowej.
Następną udaną próbę przeprowadziłem w sieci złożonej z komputera serwera z systemem Windows XP (na dysku primary slave) i komputera klienta z systemem Windows 98. Dokonałem udostępnienia zasobów i drukarek pomiędzy komputerami oraz udostępnienia dostępu do Internetu przez modem do drugiego komputera w sieci.
Tutaj dużo pomógł wbudowany kreator sieci lokalnej pod Windows XP. Wprowadził on ustawienia adresu IP bramy i maski sieciowej.
Na drugim komputerze w ustawieniach sieci wprowadziłem dynamiczne przydzielanie adresu IP. Wprowadziłem też adres bramki internetowej 192.168.0.1. Nie było konieczne deklarowanie stałego adresu  IP komputera 192.168.0.2.
Ponieważ mam dostęp do innej sieci ze stałym dostępem do Internetu , więc po dokonaniu próby musiałem przywracać poprzednie ustawienia sieci zewnętrzej.
Trzecią próbę najtrudniejszą dokonałem dla konfiguracji : serwer pod systemem Linux (z dysku primary master) i klient pod systemem Windows 98- (Drugi komputer na dysku primary master ma starszą dystrybucję Linux Rad Hat 7.2). Systemy operacyjne Linux umieszczam na dyskach primary master , ponieważ przy próbie startowania Linuxa z następnych dysków występował komunikat Kernel Panic.
Dokonywałem zmian w pliku /etc/samba/samba.conf przy pomocy edytora tekstowego Kate.
Utworzyłem plik wsadowy startsmb z instrukcjami uruchomienia demonów smdb i nmbd.
Na komputerze kliencie z systemem Windows 98 wprowadziłem ustawienia sieciowe dla protokołu TCP/IP związanego z kartą sieciową:
Adres IP- 192.168.0.2, maska sieci 255.255.255.0 i adres bramy internetowej 192.168.0.1.
Wprowadziłem dla serwera DNS adresy IP serwerów nazwy 194.200.159.1 i 194.200.152.34.
Te same adresy ma zakodowane serwer pod Linuxem.
Wcześniej uzyskałem udostępnianie zasobów serwera dla komputera klienta. 
Musiałem wprowadzić konta serwera Samba z nazwami użytkowników i z hasłami dla tych zasobów, przy pomocy polecenia  smbpasswd.
W pliku konfiguracyjnym w poleceniu valid users= nazwa_użytkownika_Samba zadeklarowałem użytkownika z dostępem do zasobu.
Ponieważ Windows 98 przy otwieraniu zasobu domyślnie wprowadza użytkownika zgodnego z nazwą zalogowanego użytkownika, utworzyłem pod Windows 98 użytkownika o nazwie zgodnej z użytkownikiem pod Linuxem. 
Po dokonaniu udanych prób z korzystaniem zasobów sieciowych i drukarek sieciowych zająłem się uzyskaniem dostępu sieci lokalnej do Internetu.
Utworzyłem też plik wsadowy maskuj z poleceniem wywołania programu /usr/sbin/iptables w celu wprowadzenia maskowania adresów IP.
Wprowadziłem też w konfiguracji karty sieciowej ustawienie  IP_Forward = 1.
Na razie uruchamiam te pliki wsadowe z okna terminala w użyciem Midnight Commandera.
Taką sieć zamierzam wprowadzić na stałe po wprowadzeniu dostępu do Internetu przy pomocy Neostrady, która by zastąpiła dostęp dzielony do Internetu przy pomocy innej sieci zewnętrznej.
W latach 2007-2008 utworzyłem na bazie Livebox sieć lokalną pod systemem Windows XP z najnowszego komputera 1600 MHz i starszego komputera 600 Mhz.
W dniu 15 kwietnia 2008 podłączyłem kablem o długości ok 15 m trzeci najstarszy komputer (Pentium 120 MHz) do gniazda Ethernet w modemie LiveBox.
Sprawdziłem, że działa sieć 3 komputerów, a także drukowanie zdalne z najstarszego komputera na drukarce HP 920 połączonej z najnowszym komputerem.

W roku 2012 utworzyłem sieć lokalną z dwóch komputerów pod Windows 7. Komputery są połączone przez sieć bezprzewodową.

data aktualizacji strony: 2014-11-05